Concerten

2015-06-06 Lustrum Concert Apollo WS 024Jaarlijks geven wij twee concerten, het Nieuwjaars- en het Voorjaarsconcert. Voor deze concerten repeteren wij wekelijks met onze dirigent Dick Verhoef om dit te verwezenlijken.
Beide concerten worden tweemaal opgevoerd.

Voor specifieke informatie over de concerten zie:
Nieuwjaarsconcerten 2019