Concerten

2015-06-06 Lustrum Concert Apollo WS 024Jaarlijks geven wij twee concerten, het Nieuwjaars- en het Voorjaarsconcert. Voor deze concerten repeteren wij wekelijks met onze dirigent Dick Verhoef om dit te verwezenlijken.
Beide concerten worden tweemaal opgevoerd.

Dit jaar echter is het lustrum! Hoera! Daarom geven wij dit jaar geen Voorjaarsconcert, maar spelen wij op het lustrum terrein. Apollo zal dan, samen met PFF, een fantastisch optreden neerzetten met een bekende artiest..

Voor specifieke informatie over de concerten zie:
Lustrumconcerten 2018